بررسی ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA)

بررسی-ارزیابی-عملکرد-شرکت-های-تعاونی-شهرستان-رشت-با-استفاده-از-مدل-تحلیل-پوششی-داده-ها-(dea)بررسی کامل ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) دارای 136 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.دانلود فایل