بررسی ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان

بررسی-ارزیابی-ژنوتیپ‎های-باقلا-به-بیماری‎های-برگی-در-منطقه-گرگانبررسی کامل ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان دارای 104 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.دانلود فایل