دانلود پاورپوینت روانشناسی یادگیری    297 اسلاید     فهرست مطالب: فصل اول:تعریف یادگیری و عوامل موثر در یادگیری فصل دوم:طراحی آموزشیفصل سوم:بنیاد فلسفی وپیشینه نظریه های یادگیریفصل چهارم:نظریه پیوندگراییفصل پنجم:نظریه بازتابیفصل ششم:نظریه کاهش سائقفصل هفتم:نظریه شرطی شدن مجاورتیفصل هشتم: نظریه شرطی شدن عامل فصل نهم:نظریه یادگیری گشتالتفصل دهم:نظریه میدان شناختیفصل یازدهم:نظریه رشد شناختیفصل دوازدهم:نظریه مفهوم گرایی ابزاریفصل سیزدهم:نظریه یادگیری معنی دار کلامیفصل چهاردهم:ن ...