دارای 2 فایل یک از آنها 20 اسلایدی و یکی دیگه از آن 31 اسلایدی در کل 51 اسلاید می باشد پاورپوینت انواع حملات الکترونیکی دارای اسلاید همرا با شکل و تصاویر بخشی از متن : حملات امنیتی انواع حملات تحت شبکه Back DoorSpoofingMan in the MiddelTCP/IP Hijacking (Session Hijacking )ReplaySmurfingDNS PoisoningSocial EngineeringBirthdayDictionarySoftware ExplotationWar DialingBack Door : به هر معبر باز در نرم افزار، به طوری که کسی بتواند بدون اطلاع صاحب نرم افزارو گفته می شود.Back Doorکاربرنرم افزار،ازآن عب ...