آشنایی با رشته مهندسی صنایع

آشنایی-با-رشته-مهندسی-صنایعمهندسی، شامل کاربرد روشهای تجزیه و تحلیل اصول فیزیکی برای تبدیل موادخام و سایر منابع به فرمی که رضایت و احتیاجات آدمی را تامین کند، میباشد.دانلود فایل