فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:57 اسلاید   برخی از اسلایدها: برخی از اسلایدها به زبان انگلیسی است کشیدگی عضلانی: §کشیدگی هر عضله  یا زردپی  که اطراف مچ قرار دارد. عضلات زرد پی ها و استخوان ها شامل واحدهایی می باشند.  این واحدها مچ را محکم کرده و اجازه  حرکت را به آن می دهند. یک کشیدگی عضلانی در ضعیف ترین نقطه یک واحد رخ می می دهد. کشیدگی های عضلانی سه نوع اند. خفیف ( درجه 1) عضله اندکی کشیده می شود بدون پارگی عضله یا رشته های زردپی ، کاهش قدرت هم نداریم ...