قالب فایل(ورد) لینک دانلود پایین صفحه تعداد صفحه:22 بخشی از متن میکروبیولوژی گلبولهای سفید خون White blood cells گرانولوسیت ها Granulocytic   سه نوع کرانولوسیت رسیده در خون وجود دارد : نوتر و فیل ، ائوزینوفیل و بازوفیل .این سه نوع گرانولوسیت از طریق گرانول های اختصاصی خوداز یکدیگر قابل تشخیص هستند . گرانول های اختصاصی در مرحله میلوسیت سنتز میشوند . سلول ریشهای متعهد برای نوتروفیلها (CFU-  MG و منوسیت ها به میلوبلاست تبدیل می شوند . تصور میشود که ائوز ینوفیل دارای سلول  ر ...