یکی از مهمترین مباحث در مهندسی صنایع مباحث تحقیق در عملیات می باشد که اولین تئوری های آن در زمان جنگ جهانی دوم از سوی آمریکا منتشر شد و ابتدا فقط در صنایع نظامی کاربرد داشت.اغلب صنایع و شرکت های تولیدی و خدماتی روزانه با مشکلات بسیاری دچار هستند در اینجا تکنیک های تحقیق در عملیات به کمک آنها می آید.تحقیق در عملیات ریشه ی بسیاری از دروس و علوم دیگری می باشد که هر کدام ابزاری برای حل مسائل هستند.این جزوه مناسب برای دانشجویان کارشناسی، ارشد و دکترا، داوطلبان کنکور و مدرسین و افراد مشغول در صنعت می ...