رایج‌ترین دلیل مشترکی که یک طرح ASIC به FPGA منتقل می شود، نمونه سازی از طرح ASIC بر روی پلتفرم مبتنی بر FPGA در روند توسعه اش می باشد. این بخش بیشتر برای مهندسین سیستم و معماری که راه‌حل‌های شبیه سازی‌های مختلف تجاری و پیاده‌سازی‌های سفارشی دیگر را ارزیابی می کنند، همچنین برای طراحان مدار که وظیفه دارند طرح ASIC را به پلتفرم نمونه ساز مبتنی بر FPGA منتقل کنند و مهندسین ارزیابی که نیاز به بروز رسانی testbenche های موجود با محیط جدید دارند، مفید است . ...