طرح توجیهی بسته بندی میوه و سبزیجات همراه با ارزیابی فنی اقتصادی،با تمامی جزئیات یه صورت کیس واقعی که این طرح جهت دریافت وام از بانک صنعت و معدن ارائه شده و شامل تسهیلات وام شده است. فصول این طرح به صورت زیر می باشد: معرفی محصول وضعیت عرضه و تقاضا بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت نتیجه گیری این فایل ارزشمند در 48 صفحه و به صورت pdf کاملا مستند تهیه شده است. ...