عناوین مورد بررسی: عنوان طرح تعریف و کاربرد محصول بررسی میزان مصرف محصول روش تولید بررسی نیروی انسانی مساحت زمین و زیر بنای مورد نیاز سرمایه گذاری ثابت ظرفیت تولید توان برق مصرفی مورد نیاز میزان آب مصرفی سالیانه لیست مواد اولیه مورد نیاز لیست ماشین آلات مورد نیاز فایل pdf بوده و در دو صفحه ارائه شده است. ...