آنچه در این بسته آموزشی ملاحظه می کنید :   فیلم آموزشی روش TOPSIS توضیح کامل روشTOPSIS توسط مهندس عبدل آبادی حل مثال های عددی و متنوع در فیلم آموزشیتوضیح به صورت گام به گام و مفهومی 3 مقاله فارسی و 3 مقاله انگلیسی با رو یکرد تاپسیس   ارایه فیلم آموزشی مقدماتی تصمیم گیری چند شاخصه: شامل دسته بندی مسایل چند هدفه و چند شاخصه تعاریف روش های جبرانی و غیر جبرانی ویژگی های مدل MADM روش های بی مقیاس سازی روش ها ...