برنامه ایسیو 206 تیپ 5 بوش ME7.4.5 با 2 سنسور اکسیژن   نرم افزار میکرو BOSCH 7.4.5 with 2 Oxygen sensor   برنامه میکرو ایسیو 26 تیپ 5 بوش ME 7.4.5 با قابلیت فعال نمودن سنسور اکسیژن دوم به دلیل فعال نمودن که باعث کاهش مصرف سوخت خودروی 206 می گردد . این فایل بر روی آی سی میکرو ST10F275 به صورت JTAG با پروگرامرهای مختلف از جمله X-PROG , TNM5000 و NPROG قابل برنامه ریزی می باشد.همچنین امکان دانلود این ای سی یو از طریق کانکتور OBD II نیز به وسیله دستگاه های دیاگ امکان پذیر می باشد . از ا ...