آنچه در این بسته آموزشی ملاحظه می کنید : *حدود 100 دقیقه فیلم آموزش الکتره * * 2 فیلم آموزشی معرفی  و حل مثال عددی روش ELECTRE 1 توضیح کامل روش الکتره توسط مهندس عبدل آبادی حل مثال های عددی و متنوع در2 فیلم آموزشیتوضیح به صورت گام به گام و مفهومیارائه درسنامه گرافیکی و جذاب جهت سهولت یادگیری روابط و مفاهیمبیش از 10 مثال حل شده الکتره با توضیح کامل و همچنین ارائه فایل پی دی اف فیلم های آموزشی   * فایل پاورپوینت جهت ارائه مبحث ال ...