پاورپوینت آلیاژهای مورد استفاده در صنایع هوافضا   24اسلاید همراه باتصویر فهرست مقدمه فلز آلومینیوم آلیاژهای مصرفی در هواپیما آلیاژهای مصرفی در موشک ها منابع     مقدمه وزن کم همواره یکی از نکات برجسته و طلایی در صنایع هوافضا و تکنولوژی خودروسازی بوده است .   فلز آلومینیوم نخستین انتخاب صنعت هوا فضا وزن سبک استحکام دوام مقاومت به SCC مقاومت به خوردگی     آلیاژهای مصرفی در هواپیما   •هواپیما •بدنه •AA 2524 & ...