بسته آموزشی مهارتهای هفتگانه آی سی دی ال شمال هفت قسمت : 1- مفاهیم عمومی نرم افزار و سخت افزار و... 2- استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها - استفاده از ماوس و ... 3- واژه پردازی - مایکروسافت آفیس و ... 4- مطالعه و تمرین برای گواهینامه آی سی دی ال - صفحات گسترده - دکمه استارت و ... 5- پایگاه داده - بکار گیری نرم افزار 6- عرضه مطالب - کاربرد نرم افزار 7- اینترنت ...