﷽برنامه ی 50 روزه ی تابستان پایه ی یازدهم رشته ی ریاضی  برنامه ی 50 روزه ، یک برنامه ی مطالعاتی است که در مدّت زمان 50 روز در تابستان انجام می شود و دانش آموزان پایه ی یازدهم در هر سطح هوشی که هستند ، ( پایین ، متوسط و بالا ) با استفاده از این برنامه ی 50 روزه ، کتب درسیشان را مسلّط و تمام می کنند . توضیحات کامل تر در ادامه ی مطلب ...  اگر حوصله ی خواندن مطلب زیر را ندارید ، خرید . توضیحات کامل : برنامه ی 50 روزه در تابستان چیست ؟ یک برنامه ی مطالعاتی است که در مدّت ز ...