بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان

بررسی-رابطه-بین-سن-و-تحول-قضاوت-اخلاقی-دانشجویاندر عصری زندگی می‌کنیم که تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی اهمیتی فوق‌العاده پیدا کرده است. زندگی، آسایش و حرمت شخصی هر یک از ما، بیش از پیش، در گرو آن قرار دارد که اصول اخلاقی تا چه حد به طور عمومی مورد رعایت قرار می‌گیرند. در بسیاری از عرصه‌های نوین کار و زندگی اگر انسان‌ها نخواهنددانلود فایل