بررسی اثر بخشی درمان گروهی با رویکرد تحلیل محاوره‌ای برن (TA) برافزایش ابراز احساسات و رضایت زناشویی

بررسی-اثر-بخشی-درمان-گروهی-با-رویکرد-تحلیل-محاوره‌ای-برن-(ta)-برافزایش-ابراز-احساسات-و-رضایت-زناشوییدر این جا به تبیین و بررسی اثر بخشی درمان گروهی با رویکرد تحلیل محاوره‌ای برن (TA) برافزایش ابراز احساسات و رضایت زناشویی در بین زنان شهر تهران می پردازیم دانلود فایل