برنامه ای برای کسانی که در هر موقعیتی به کتابشان دسترسی ندارند و فرمول ها در کتاب فیزیک بصورت پراکنده نوشته شده است و وقت آنها را میگیرد با این برنامه تمام فرمول های لازم فیزیک برای کنکور را در دست داشته باشید و هر لحظه که خواستید آنهارا مرور کنید منتظر برنامه های دیگر باشید به زودی ...