.                 دانلود پاورپوینت با موضوع الگوبرداری سازه ای از طبیعت  در قالب ppt ودر31اسلاید، قابل ویرایش برشی ازمتن تحقیق: نگرش طبیعت گرا هیچ جای خارج از طبیعت نیست که دارای اصالت بیشتری در ساختار وجود انسان باشد و انسان را از طبیعت دور کند. هر ساحت ماورای که باشد درباطن همین طبیعت است و تنها راه رسیدن به آن پیوستن و یکی شدن با طبیعت است.زیربنای انسان شناسی در طبیعت شناسی است و طبیعت مادر انسان است. انسان از طبیعت برخاسته و به طبیعت باز می گردد.ز ...