تعداد صفحات : 40 فرمت :  WORD حجم فایل :691.27 KB مقدمه با این که مواد افزودنی بر خلاف سیمان، سنگدانه، و آب جزء ترکیبات بنیادی مخلوط بتن نمی باشند لیکن از اجزای مهم بوده وبه صورت فزاینده ای مصرف می شوند: امروزه در بسیاری از کشورها مخلوطی که حاوی هیچ گونه ماده افزودنی نباشد استثنایی به شمار می آید. در حالی که مصرف مواد افزودنی در بریتانیا افزایش چشم گیری داشته، اما هنوز این کشور از این نظر به صورتی جدی از سایر کشورهای صنعتی عقب مانده است. فواید مواد افزودنی علت رشد زیاد کاربرد مواد افز ...