این اینفوگرافیک بسیار زیبا طراحی شده و همه اطلاعات بر روی نقشه ها نمایش داده شده است. اطلاعات ارائه شده بر اساس معاملات انجام شده در تیرماه سال 97 می باشد. تمامی اطلاعات ارائه شده در 4 نقشه نمایش داده شده است: 1- نقشه میانگین قیمت هر متر آپارتمانهای معامله شده به تفکیک محلات شهر منطقه 1 2-نقشه تعداد معاملات انجام شده در محلات منطقه 1 در تیرماه 1397 3-نقشه کمترین معامله انجام شده در هر منطقه برای تشخیص کمترین سرمایه مورد نیاز برای خرید آپارتمان در هر محله 4-نقشه متوسط متراژ معامله ش ...