جزوه دستنویس درس ریاضیات مهندسی پیشرفته بر اساس کتاب ریاضایت مهندسی پیشرفه وایلی - حاصل تدریس دکتر مهاجری در دانشگاه شیراز رشته مهندسی ابزاردقیق و اتوماسیون در صنایع نفت و در 148 صفحه می باشد.کیفیت جزوه عالی و رنگی بوده و امکان پرینت با کیفیت بالا از ان وجود دارد. به این ترتیب در وقت خود جهت نوشتن جزوه صرفه جویی خواهید نمود.1 ) فصل 1 جزوه = فصل 3  کتاب ریاضایت مهندسی پیشرفه وایلی = مقدمه ای بر جبر خطی2) فصل 2 جزوه = فصل 11  کتاب ریاضایت مهندسی پیشرفه وایلی = فضاهای برداری و تبدیلات خطی ...