دانـلـود تـحقیـق رشته مهندسی مواد بـا عـنـوان، بررسی خوردگی دیرگدازها بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : بررسی خوردگی دیرگدازهامقدمهخوردگی و از رده خارج شدن دیرگدازها در تمامی صنایع از جمله آهن و فولاد منجر به خساراتی سنگین وتحمیل هزینههای اضافی فراوان میشود. هزینه تهیه دیرگداز جدید، هزینه مربوط به نیروی انسانی، هزینه نصب دیرگدازها در کوره و از همه بدتر هزینه های مربوط به از کار افتادن و تعطیل موقت کوره یا حتی کارخانه و راه اندازی مجدد آن از این موارد میباشد. این معضل در مورد کوره بلند ج ...