سمینار در رابطه با تولید رنگدانه توسط قارچ های رشته ای در این سمینار تولید رنگدانه توسط قارچ های رشته ای در 20 اسلاید پاور پوینت با طراحی زیبا و حرفه ای توضیح داده می شود. سرگفتارها عبارتند از:  رنگدانه های غذایی رنگدانه های غذایی قارچی رنگدانه های موناسکوس HAQN رنگدانه های قارچی دریایی Aکوردیسپوئید ...