دانلود گزارش کاراموزی اجرای نمای خشک رشته عمران و معماری بصورت ورد در 23 صفحه  در ساخت بیمارستانی خصوصی تهیه شده است                        فصل اول ( مقدمه )............................................. 3 فصل دوم (هدف از تاسیس).................................. 4 فصل سوم ( تشریح روند کار ) اجرای نمای خشک  ............................................... 5 اسکوپ زنی ........... ...