کتاب خلاصه از شار تا شهر

کتاب-خلاصه-از-شار-تا-شهراز شار تا شهر1- در شهر ایرانی چه پدیده ای با اوج وحضیض آنها شده است ؟ جواب : پدیده غارت دفاع2- شهر سبک فارسی در چه دوره ای بوده است ؟ جواب : قرن نهم ق.م . تا قرن چهارم ق. م3- در چه دوره ای شهر ایرانی نشات گرفته از تمدن بین النهرین ا...دانلود فایل