بررسی افت ولتاژ و کنترل توان بیشینه در سیستم های فتوولتاییک

بررسی-افت-ولتاژ-و-کنترل-توان-بیشینه-در-سیستم-های-فتوولتاییکدر این مقاله به تشریح سلول ها و سیستم های فتوولتاییک می پردازیم. ابتدا ساختمان یک سلول فتوولتاییک را بررسی و سپس به بررسی اجزای کلی یک سیستم فتوولتاییک می پردازیم. از جمله مشکلاتی که سیستم های فتوولتاییک با آن مواجه هستند این است که برای تولید توان خروجی بهینه باید ولتاژ حول نقطه خاصی باقی بمانددانلود فایل