پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اسلامشهر

پایان-نامه-بررسی-همبستگی-بین-هوش-و-خلاقیت-دانش-آموزان-دبیرستانی-شهرستان-اسلامشهردر این تحقیق به بررسی رابطة هوش و خلاقیت و همچنین مقایسة بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر پرداخته شده است.دانلود فایل