فایل ترجمه شده در قالب ورد است و تعداد صفحات 7 صفحه می باشدشکل ها - جداول - نمودار ها ترجمه نشده اند   این مقاله توسط نرم افزار ترجمه شده  ونیازمند اصلاح جزئی می باشد   چکیده   امروزه سیستم های جاسازی شده، تلفن همراه و سیستم های فیزیکی در همه جا مورد استفاده قرار می گیرند و از بسیاری از برنامه های کاربردی، از سیستم های کنترل صنعتی، وسایل نقلیه مدرن تا زیرساخت های حیاتی استفاده می شود. روندهای فعلی و ابتکاراتی مانند Industrie 4.0 و Internet of Things، مدل های کسب و کار نو ...