لینک دانلود پایین صفحه قابل ویرایش  و آماده پرینت تعداد اسلاید:26 بخشی از اسلایدها: فلسفه وجودی پست های گازی             gas insulation system          nتغییراتی که در زمینه ساختمان پست های فشار قوی و بزرگ شدن قدرت آنها در سالهای اخیر ایجاد شده است ،در اثر عوامل زیر می باشد که تقریباً به موازات هم بروز می نمایند این عوامل که سبب توسعه بیش از حد شبکه های فشار قوی در داخل شهرها ،یا حداقل ...