این پاورپوینت در موردتعریف مدیریت و نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت در 400 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل:  تعریف مدیریت و نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت،مدیریت،نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت،سیستم های مدیریت،تئوری های کلاسیک سازمان،مکتب رفتار سازمانی یا روابط انسانی( نئوکلاسیک ها) و...ومنابع می باشد قسمتی از متن:   فروید و ساختار شخصیت انسان   زیگموند فروید در 1856 در فرایبرگ ،موراویا متولد شد. فروید دیدگاه آزادی جنسی را مطرح کرد ولی خودش یک الگویی از خویشتن داری جنسی بود. ا ...