اثر هنریت کلاو سر به صورت متنی حاوی245 صفحه با فرمتpdf ...