مبانی نظری و پیشینه تحقیق CBT (درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد)

مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-cbt-درمان-مبتنی-بر-پذیرش-و-تعهد-مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد مناسب برای پژوهشگران علوم تربیتی و روانشناسی گارانتی بازگشت وجه دارددانلود فایل