در این پروژه پاورپوینت اجرای پی در 34 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه و شده است: 2-انواع پی 3-مراحل اجرای پی 4-عمل آوردن بتن درون پی 5-  مراحل کلی اجرای پی : 6-  آزمایش زمین از لحاظ مقاومت 7-  پی کنی 8-  پی سازی 9-   انواع پی ازنظر مصالح 10-    پی سازی با سنگ 11-  پی سازی با شفته آهکی 12-  (آهک شکفته +آب + خاک رسدار با دانه بندی خوب ) 13-   پی سازی با بتن 14-  پی سازی ...