توضیحات:فایل پاورپوینت مشارکت شهروندان در امور شهری (مفاهیم، الزامات و موانع) ، در حجم 49 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه. بخشی از متن:مشارکت به مفهوم عام آن از دیر باز با زندگی انسان پیوند داشته، اما در معنای تخصصی و جدید پدیدة نوینی به شمار می‌رود. امروزه مشارکت از الزامات زندگی شهری به شمار می‌رود و می‌تواند مدیریت و برنامه‌ریزی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. نکتة قابل تأمل آن است که با وجود شکل‌گیری اندیشة مشارکت در تمام ابعاد و عرصه‌های زندگی و ضرورت ...