این پکیج شامل پایانی آنچه که در برق صنعتی یاد می گیریم می باشد و دارای 276 سوال کاربردی و پر تکرار می باشد که در کنکور های 5 سال گذشته تکرار شده است   این پکیج دارای 6 فایل ورد می باشد   دانلود و استفاده از این فایل ها موفقیت شما   , مهندس برق را در آینده افزایش می دهد سوالات آزمون پایانی استاندارد مهارت تعمیر ماشینهای الکتریکیرشته برق شاخه کاردانش سوالات آزمون پایانی استاندارد مهارت برق صنعتی (سال سوم) رشته برق شاخه کاردانش سوالات تئوری امتحان نیم سالرشته برق صنعتی ...