با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (فرشبافی در ترکمنستان 11 ص) را تهیه کنید.
فایل : word (..doc) - تعداد 11 صفحه
قسمتی از متن :
 
‏1
‏2
‏وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
‏موسسه آموزش عالی
‏جهاد دانشگاهی
‏استان یزد
‏عنوان:
‏فرش ترکمنستان
‏دانشجو:
‏ندا رهنما
‏استاد راهنما:
‏جناب آقای اشعاری
‏نام درس:
‏تاریخ فرش 2
‏زمستان‏ 87

 
 

 
تصاویری از چند صفحه نخست فایل :
 
توجه فرمایید بدلیل تهیهی تصویر با نرم افزار های انگ ...