سمینار با عنوان خانواده ژنی پراکسیدازهای کلاس III در گیاهان در قالب 21 اسلاید پاورپوینت در این سمینار خانواده ی ژنی پراکسیدازهای کلاس III در گیاهان در قالب 21 اسلاید زیبا و حرفه ای پاورپوینت ارائه می شود. سرگفتارها عبارتند از:  معرفی پراکسیدازها، دسته بندی، پراکسیدازهای گیاهان عالی و دسته بندی آن ها    ...